Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-1317
94 51 2 122 031-9    PL-PREG
94 51 2 122 032-7    PL-PREG
94 51 2 122 033-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 850/195 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G123.09.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R122.08.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R204.03.2011PR £ód¼
1P4/314.04.2016PR Idzikowice