POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie

del. Lubelski Zakład w Lublinie

EN57-1314
94 51 2 122 025-1    PL-PREG
94 51 2 122 026-9    PL-PREG
94 51 2 122 027-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 847/192 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G115.10.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R131.08.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R221.01.2011PR Łódź
1P4/309.05.2016PR Idzikowice