Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

del. Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1313
94 51 2 122 022-8    PL-PREG
94 51 2 122 023-6    PL-PREG
94 51 2 122 024-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 846/191 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     06.2001ZNTK Mińsk Maz.
A19.07.2005ZUT REMTRAK
1R110.08.2005PR £ód¼
1R223.12.2010PR £ód¼
1P4/327.04.2016PR Idzikowice