Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-1310
94 51 2 122 016-0    PL-PREG
94 51 2 122 017-8    PL-PREG
94 51 2 122 018-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 843/188 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.22.08.1979PFW Wroc³aw
R103.04.1981ZNTK Mińsk Maz.
G130.08.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R126.11.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R216.03.2010PR £ód¼
1P4/320.05.2015PR Idzikowice