Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1305
94 51 2 122 010-3    PL-PREG
94 51 2 122 011-1    PL-PREG
94 51 2 122 012-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 838/183 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G110.03.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R118.12.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R208.05.2007PR £ód¼
1R331.03.2012ZNTK Mińsk Maz.