Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1303
94 51 2 122 007-9    PL-PREG
94 51 2 122 008-7    PL-PREG
94 51 2 122 009-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 837/181 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.07.1979PFW Wroc³aw
R131.08.1980ZNTK Mińsk Maz.
R221.11.1981ZNTK Mińsk Maz.
S121.03.1983ZNTK Mińsk Maz.
R304.06.1984ZNTK Mińsk Maz.
S214.06.1987ZNTK Mińsk Maz.
R531.03.1989MD Idzikowice
R604.10.1990MD Idzikowice
R911.12.1992ZNTK Mińsk Maz.
R1022.11.1994ZNTK Mińsk Maz.
R1123.05.1997ZNTK Mińsk Maz.
G131.07.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R131.08.2005PR £ód¼
1R220.07.2010PR £ód¼