Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podlaski z siedzib± w Bia³ymstoku

EN57-1300
94 51 2 122 004-6    PL-PREG
94 51 2 122 005-3    PL-PREG
94 51 2 122 006-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 834/178 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.06.1979PFW Wroc³aw
R129.11.1980ZNTK Mińsk Maz.
G131.10.2000ZNTK Mińsk Maz.
1R130.05.2005PR £ód¼
1R228.07.2010PR £ód¼
1P4/314.09.2015PR Idzikowice