Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-130
94 51 2 120 933-8    PL-PREG
94 51 2 120 934-6    PL-PREG
94 51 2 120 935-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 133 / 1965
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G123.06.1978ZNTK Mińsk Maz.
1R104.09.1979ZNTK Mińsk Maz.
1R225.09.1980ZNTK Mińsk Maz.
G214.11.2002ZNTK Mińsk Maz.
2R126.01.2007PR £ód¼
2R211.05.2012PR Katowice
+++
19.06.2019