Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1292
94 51 2 121 995-6    PL-PREG
94 51 2 121 996-4    PL-PREG
94 51 2 121 997-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 826/170 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G123.01.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R128.08.2007PR £ód¼
1R204.01.2013PR £ód¼
1P4/330.01.2019ZNT Kruszewiec