Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1282
94 51 2 121 986-5    PL-PREG
94 51 2 121 987-3    PL-PREG
94 51 2 121 988-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 816/160 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G112.05.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R114.11.2006PR £ód¼
1R227.01.2012PFL Fablok
1P4/329.11.2018ZNT Kruszewiec