Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1277
94 51 2 121 974-1    PL-PREG
94 51 2 121 975-8    PL-PREG
94 51 2 121 976-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 811/155 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G119.08.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R129.12.2005PR £ód¼
1R231.03.2012PFL Fablok
+++
19.06.2019