Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1276
94 51 2 121 971-7    PL-PREG
94 51 2 121 972-5    PL-PREG
94 51 2 121 973-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 810/154 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G118.07.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R117.11.2005PR £ód¼
1R212.03.2012PFL Fablok
+++
19.06.2019