Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1273
94 51 2 121 962-6    PL-PREG
94 51 2 121 963-4    PL-PREG
94 51 2 121 964-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 807/151 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.08.2004ZNTK Nowy S±cz
1R115.10.2009PR £ód¼
1P4/229.09.2017ZNT Kruszewiec