Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-1267
94 51 2 121 956-8    PL-PREG
94 51 2 121 957-6    PL-PREG
94 51 2 121 958-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 801/145 / 1979
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G126.11.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R125.09.2007PR £ód¼
1R212.06.2012PR £ód¼
1P4/317.08.2018ZNT Kruszewiec