Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1266
94 51 2 121 953-5    PL-PREG
94 51 2 121 954-3    PL-PREG
94 51 2 121 955-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 800/144 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G118.12.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R114.04.2008PR £ód¼
1R220.02.2013PR £ód¼
1P4/312.04.2019ZNT Kruszewiec