Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1257
94 51 2 121 941-0    PL-PREG
94 51 2 121 942-8    PL-PREG
94 51 2 121 943-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 791 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G121.01.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R112.10.2005PR £ód¼
1R225.05.2011PR £ód¼
PRZETARG
26.07.2019