Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN57-1256
94 51 2 121 938-6    PL-PREG
94 51 2 121 939-4    PL-PREG
94 51 2 121 940-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 790 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.12.2004ZNTK Nowy S±cz
1R107.04.2010PR £ód¼
1P4/205.05.2015PR Idzikowice