Przewozy Regionalne
Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1255
94 51 2 121 935-2    PL-PREG
94 51 2 121 936-0    PL-PREG
94 51 2 121 937-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 789 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G120.06.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R104.01.2006PR £ód¼
1R216.01.2012PR Katowice
+++
19.06.2019