Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN57-1254
94 51 2 121 932-9    PL-PREG
94 51 2 121 933-7    PL-PREG
94 51 2 121 934-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 788 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R131.12.1979ZNTK Mińsk Maz.
G108.01.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R127.12.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R203.09.2012PR ŁódĽ