Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1252
94 51 2 121 929-5    PL-PREG
94 51 2 121 930-3    PL-PREG
94 51 2 121 931-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 786 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.12.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R113.06.2008PR £ód¼
1R211.04.2013PR £ód¼
PRZETARG
24.07.2019