Urz±d Marsza³kowski Województwa £ódzkiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57AL-1251
94 51 2 120 835-5    PL-PREG
94 51 2 120 836-3    PL-PREG
94 51 2 120 837-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 785 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.03.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R107.11.2006PR £ód¼
1R215.12.2011PR £ód¼
G2+M19.12.2013ZNTK Mińsk Maz.
2P4/121.12.2018ZNT Kruszewiec