Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-1250
94 51 2 121 926-1    PL-PREG
94 51 2 121 927-9    PL-PREG
94 51 2 121 928-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 784 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.11.2004ZUT REMTRAK
1R131.03.2009PR £ód¼
1P4/231.10.2014PR Idzikowice