Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-1248
94 51 2 121 923-8    PL-PREG
94 51 2 121 924-6    PL-PREG
94 51 2 121 925-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 782 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G126.04.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R105.05.2009PR £ód¼
1P4/228.08.2014PR Idzikowice