Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

del. Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1247
94 51 2 121 920-4    PL-PREG
94 51 2 121 921-2    PL-PREG
94 51 2 121 922-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 781 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G127.04.2005ZUT REMTRAK
1R110.06.2010PR £ód¼
1P4/226.03.2015PR Idzikowice