Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

del. Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1246
94 51 2 121 917-0    PL-PREG
94 51 2 121 918-8    PL-PREG
94 51 2 121 919-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 780 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G103.10.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R104.08.2005PR £ód¼
1R230.08.2010PR £ód¼
1P4/315.01.2015PR Idzikowice