Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

del. Oddzia³ Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN57-1245
94 51 2 121 914-7    PL-PREG
94 51 2 121 915-4    PL-PREG
94 51 2 121 916-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 779 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.08.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R116.09.2005PR £ód¼
1R214.02.2011PR £ód¼
1P4/330.06.2015PR Idzikowice