Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-1243
94 51 2 121 911-3    PL-PREG
94 51 2 121 912-1    PL-PREG
94 51 2 121 913-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 777 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.12.2004ZUT REMTRAK
1R130.03.2010PR £ód¼
1P4/203.06.2015PR Idzikowice