Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN57-1242
94 51 2 121 908-9    PL-PREG
94 51 2 121 909-7    PL-PREG
94 51 2 121 910-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 776 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G116.07.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R122.06.2005PR £ód¼
1R204.10.2010PR £ód¼
1P4/316.10.2015PR Idzikowice