Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1241
94 51 2 121 905-5    PL-PREG
94 51 2 121 906-3    PL-PREG
94 51 2 121 907-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 775 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G124.10.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R106.09.2005PR £ód¼
1R209.07.2010PR £ód¼
PRZETARG
26.07.2019