Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1240
94 51 2 121 902-2    PL-PREG
94 51 2 121 903-0    PL-PREG
94 51 2 121 904-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 774 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.03.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R125.10.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R219.09.2007PR £ód¼
1R321.08.2012PR £ód¼
+++
19.06.2019