Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1238
94 51 2 121 896-6    PL-PREG
94 51 2 121 897-4    PL-PREG
94 51 2 121 898-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 772 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.07.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R107.02.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R231.05.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R307.01.2011PR £ód¼