Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1235
94 51 2 121 890-9    PL-PREG
94 51 2 121 891-7    PL-PREG
94 51 2 121 892-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 769 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G110.02.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R106.03.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R216.02.2007PR £ód¼
1R326.04.2012ZNTK Mińsk Maz.
+++
19.06.2019