Urz±d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN57AL-1230
94 51 2 121 884-2    PL-PREG
94 51 2 121 885-9    PL-PREG
94 51 2 121 886-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 764 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.08.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R105.10.2009PR £ód¼
G2+M05.02.2014ZNTK Mińsk Maz.