Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie
del. Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-123
94 51 2 120 930-4    PL-PREG
94 51 2 120 931-2    PL-PREG
94 51 2 120 932-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 126 / 1965
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.11.1976ZNTK Mińsk Maz.
1R1125.08.2000ZNTK Mińsk Maz.
G230.08.2005ZNTK Mińsk Maz.
2R107.04.2011PR £ód¼
2P4/228.12.2016ZNTK Mińsk Maz.