Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1229
94 51 2 121 881-8    PL-PREG
94 51 2 121 882-6    PL-PREG
94 51 2 121 883-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 763 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G124.09.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R126.02.2008PR £ód¼
1R217.06.2013PR £ód¼
1P4/3     04.2019ZNT Kruszewiec