Urz±d Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Przewozy Regionalne
Oddział Łódzki z siedzib± w Łodzi

EN57AKŁ-1226
94 51 2 120 829-8    PL-PREG
94 51 2 120 830-6    PL-PREG
94 51 2 120 831-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 760 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R823.02.2004PR ŁódĽ
R928.03.2008PESA Bydgoszcz
G1+M25.11.2011NEWAG NS
1P4/120.03.2017ZNT Kruszewiec