Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-1225
94 51 2 121 875-0    PL-PREG
94 51 2 121 876-8    PL-PREG
94 51 2 121 877-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 759 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G128.12.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R119.12.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R223.07.2012PR £ód¼