Urz±d Marsza³kowski Województwa £ódzkiego

Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57AL-1222
94 51 2 120 832-2    PL-PREG
94 51 2 120 833-0    PL-PREG
94 51 2 120 834-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 756 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G114.02.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R128.09.2006PR £ód¼
1R230.09.2011PR £ód¼
G2+M28.06.2013ZNTK Mińsk Maz.
2P4/105.07.2018ZNT Kruszewiec