Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-1219
94 51 2 121 872-7    PL-PREG
94 51 2 121 873-5    PL-PREG
94 51 2 121 874-3    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 753 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R128.07.1979ZNTK Mińsk Maz.
G130.09.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R127.10.2009PR £ód¼
1P4/211.06.2015PR Idzikowice