Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-1210
94 51 2 121 866-9    PL-PREG
94 51 2 121 867-7    PL-PREG
94 51 2 121 868-5    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 744 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R112.09.1979ZNTK Mińsk Maz.
R209.03.1981ZNTK Mińsk Maz.
G131.08.2000ZNTK Mińsk Maz.
1R113.09.2005PR £ód¼
1R207.02.2011PR £ód¼
+++
19.06.2019