Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-1207
94 51 2 121 863-6    PL-PREG
94 51 2 121 864-4    PL-PREG
94 51 2 121 865-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 741 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G120.09.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R230.06.2005PR £ód¼
1R321.09.2010PR £ód¼
+++
19.06.2019