Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1205
94 51 2 121 857-8    PL-PREG
94 51 2 121 858-6    PL-PREG
94 51 2 121 859-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 739 / 1978
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?06.06.2000ZUT REMTRAK
G112.08.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R111.06.2007PR £ód¼
1R217.09.2012PR £ód¼
+++
19.06.2019