Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-1196
94 51 2 121 854-5    PL-PREG
94 51 2 121 855-2    PL-PREG
94 51 2 121 856-0    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 730 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R107.03.1979ZNTK Mińsk Maz.
R230.04.1980ZNTK Mińsk Maz.
S129.09.1981ZNTK Mińsk Maz.
R307.04.1983ZNTK Mińsk Maz.
R401.10.1984ZNTK Mińsk Maz.
S216.07.1986ZNTK Mińsk Maz.
R501.08.1989ZNTK Mińsk Maz.
R626.03.1991ZNTK Gdańsk
R922.04.1993ZNTK Mińsk Maz.
R1008.08.1995ZNTK Mińsk Maz.
R1105.01.2000ZNTK Mińsk Maz.
G122.08.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R128.06.2007PR £ód¼
1R219.03.2013PR £ód¼
1P4/308.01.2019ZNT Kruszewiec