Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-1195
94 51 2 121 851-1    PL-PREG
94 51 2 121 852-9    PL-PREG
94 51 2 121 853-7    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 729 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.10.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R102.06.2006PR £ód¼
1R230.11.2011PR Katowice
PRZETARG
24.07.2019