Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-119
94 51 2 120 927-0    PL-PREG
94 51 2 120 928-8    PL-PREG
94 51 2 120 929-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 122 / 1965
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G128.02.1979ZNTK Mińsk Maz.
1R128.02.1980ZNTK Mińsk Maz.
1R222.05.1981ZNTK Mińsk Maz.
G229.03.2002ZNTK Mińsk Maz.
2R110.05.2006PR £ód¼
2R217.07.2012T.S. Opole
PRZETARG
15.04.2019