Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-1185
94 51 2 121 842-0    PL-PREG
94 51 2 121 843-8    PL-PREG
94 51 2 121 844-6    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 719 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G129.08.2003ZNTK Mińsk Maz.
1R125.10.2007PR £ód¼
1R226.03.2013PR £ód¼
1P4/307.05.2019PR Gdynia