Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1183
94 51 2 121 839-6    PL-PREG
94 51 2 121 840-4    PL-PREG
94 51 2 121 841-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 717 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.08.1998ZNTK Mińsk Maz.
1R118.10.2001ZUT REMTRAK
1R214.06.2005ZUT REMTRAK
1R309.08.2010PR £ód¼
+++
19.06.2019