Przewozy Regionalne
Oddzia³ Ma³opolski z siedzib± w Krakowie

EN57-1181
94 51 2 121 836-2    PL-PREG
94 51 2 121 837-0    PL-PREG
94 51 2 121 838-8    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 715 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G130.04.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R204.08.2006PR £ód¼
1R330.12.2011PFL Fablok
1P4/428.02.2017ZNTK Mińsk Maz.