Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-1180
94 51 2 121 833-9    PL-PREG
94 51 2 121 834-7    PL-PREG
94 51 2 121 835-4    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 714 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G127.11.2002ZNTK Mińsk Maz.
A09.02.2004ZNTK Mińsk Maz.
1R105.12.2007PR £ód¼
1R220.02.2013PR £ód¼