Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-1175
94 51 2 121 830-5    PL-PREG
94 51 2 121 831-3    PL-PREG
94 51 2 121 832-1    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 709 / 1977
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R230.06.1980ZNTK Mińsk Maz.
G109.05.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R127.10.2006ZNTK Mińsk Maz.
1R201.08.2011PR Katowice
PRZETARG
24.07.2019